logo

Обучение

SpotLink предлага безплатно обучение на своите клиенти.

Първоначалното обучение ще Ви даде едно по-добро познаване на Вашата безжична мрежа и ще улесни значително работата Ви с нея. Също така, ще знаете как да реагирате в случай на проблем. Обучението се състои в разясняване на основните параметри и структура на мрежата; работа с приложенията за контрол и управление; разбиране на мониторинговата система; предоставяне на техническа документация.