logo

Безжични решения

SpotLink е водеща Българска компания в проектиране и внедряване на безжични мрежи. Нашите решения са подходящи както за бизнес така и за домашни потребители. Клиентите ни получават 100% покритие и качествена услуга.

Ние проектираме и изграждаме HotSpot системи за Хотели, Училища, Стадиони, Ресторанти, Обществени места и др. Цялостните решения включват правилно маршрутизиране и контрол на трафика, персонализирани страници, billing и voucher системи, 100% покритие на целевите обекти, роуминг във всяка точка на обекта, внедряване към софтуера на хотела и др.

Услугата, която предлагаме за компании и домашни потребители е изграждането на управляеми безжични мрежи. С приоритезирането и контрола на трафика ние постигаме една качествена безжична мрежа, която дава възможност всички приложения и хостове да работят безпроблемно.

За клиенти, които желаят да получат достъп до отдалечени обекти, фирмата предлага услугата изграждане на Безжични трасета. Имаме дългогодишен опит в безжичните технологии и използваме качествено оборудване.

Нашата система: анализ-проектиране-изграждане-анализ

 • Първоначален анализ

  Първоначалният WiFi анализ е най важната част от проектирането на безжична мрежа. Разполагаме със съвременни устройства и техники за правилното замерване на спектъра и пропускливостта на бариерите. В анализа се включват също така и нужните капацитети в различните точки на обектите.

 • Проектиране на мрежата

  Въз основа на първоначалният анализ, изискванията на клиента и професионалното становище на нашите инженери, се изготвя проекта на мрежата. В него са съобразени основните параметри като покритие, капацитет, управляемост, сигурност и др. Новата мрежа може, както да бъде изградена отначало, така и да надгради евентуално съществуваща такава.


 • Изграждане на мрежата

  Нашите опитни професионалисти ще изпълнят проекта с грижата да подсигурят естетични монтажи. Оборудването, което предлагаме е от реномирани Европейски и Американски производители. Изпълнението ще бъде извършено така, че да не пречи на ежедневните Ви работи.

 • Последващ анализ

  Последващият анализ е също така важен, както и първоначалния. Важно е да се определи дали основните параметри на мрежата, като покритие и капацитет отговарят на първоначално заложените.