logo

Point to Point Безжични Решения

Съвременните водещи безжични системи от типа точка към точка могат да се сравнят по капацитет и качество с оптичните линии с разликата че са в пъти по-евтини, по-надеждни и по-лесни за обслужване и поддръжка. Ние работим с оборудване от водещи и доказани световни производители и предлагаме и интегрираме решенията за нашите клиенти.

Работим както в свободният така и в лицензираният честотен обхват, като постигаме скорости от 100 Mbps до 10 Gbps, доставяйки несравнима по производителност и надеждност безжична връзка. Разстоянията също не са проблем за нас. Нашите инженери ще направят пълен анализ на желаното от Вас трасе и ще Ви предложим оптималният вариант. Безжичните трасета са подходящи за фирми, които искат да свържат две или повече техни отдалечени сгради, за отдалечени клиенти, за клиенти желаещи бързо изпълнение, за клиенти желаещи по-икономична алтернатива на оптична линия. При предаване на изграденото трасе, предоставяме на клиента техническа документация и извършваме първоначално обучение за работа със системите на компетентните лица. Нашият Helpdesk е на разположение от 9:00 до 22:00 часа 7 дни в седмицата.

Основни Характеристики

 • Независимост

  За разлика от жичните трасета, които преминават през имоти и препятствия, при безжичните трасета имате пълна независимост. Това което Ви трябва е две или повече монтажни точки, пряка видимост и правилно изчислен и изграден линк. Безжичната технология е напреднала неимоверно и ние предлагаме изключително качествени решения както в свободният така и в лицензираният обхват.

 • Надеждност

  Неоспорим факт е относителната надеждност на безжичните линии от типа точка към точка. Тук не съществува риска от гризачи, които да нарушат целостта на оптичната или медна линия. Нито пък могат да Ви навредят изкопни или ремонтни работи по трасето. Съвременните устройства имат функции да се адаптират и към зашумена среда, като избират най-чистият работен канал.


 • Икономичност

  Икономичността на безжичното трасе нараства пропорционално с нарастване на желаното разстояние. Спестявате разходи за кабели, тръби, изкопни работи, разрешителни, лицензии и т.н. Поддръжката на безжичното трасе е също доста по-евтина от тази на кабелното - поддържате само 2 точки. Днес, все по-често започва да се гледа на безжичните трасета не само като една по-евтина алтернатива на оптичните линии, но като на разумен и надежден избор.

 • Мобилност

  Не на последно място мобилността на безжичните решения е от изключителна важност за Вашият избор. По всяко време можете да преместите Вашеят линк на друго физическо местополжение, без това да Ви обеременява с големи разходи. За да преместите едно кабелно трасе ще трябва да удвоите всички разходи направени при изграждането му.